Skip links

Mig & Eleven

Her kan du lære at bruge EyeJustRead sammen med en elev.

Formål

Når en elev har læst i EyeJustRead, er du klar til at analysere læsningen. Du kan altid gå tilbage til en optaget læsning og analysere videre eller forfra. Det kan fx. være ved senere mistanke om ordblindhed, hvis du ønsker at bruge en ny analysemetode eller har brug for at dokumentere elevens udvikling.

For at kunne sammenligne fejlprocenter mellem læsninger, er det vigtigt at du bruger den samme definition af hvad du tæller som fejl. Selvrettelser og småord der blev sprunget over, er de sværeste at få markeret konsistent.

Forslagene her viser nogle generelle perspektiver som du kan tilpasse til den metode du arbejder med.

Det skal du bruge

 • Du skal være logget ind i EyeJustRead som lærer.
 • En elev skal have læst med EyeJustRead mindst én gang.

1. Brug afspilningsvinduet

Læsninger du ikke ønsker at gemme, kan slettes direkte fra listen over elevens læsninger.

 • Inden du afspiller læsningen kan du få det første indtryk ved at se på elevens læsehastighed i ord pr. minut.
 • I afspilningsvinduet får du et overblik over hvilke sider der er brugt længst tid på, ved at se på afstanden mellem sidemarkeringerne over tidsbjælken nederst. Du kan også “bladre” hurtigt gennem bogen for at få et overordnet indtryk af tekst- og billedfordeling samt elevens øjenbevægelser i sammenhæng. Det gør du ved at trække tidsmarkøren gennem bjælken nederst.
 • Når du afspiller oplæsningen (tryk på ‘play’-symbolet), afspilles elevens højtlæsning samtidig med øjenbevægelserne. Det er normalt at øjnene kan løbe mere foran stemmen, jo mere flydende læsningen er.
 • Du kan også bruge opmærksomhedspunkter til at finde eksempler på strategier. (Se hvordan her)

2. Markér fejllæste ord

 • Den hurtigste måde at markere fejllæste ord, er at klikke på et fejllæst ord, så det farves rødt, under afspilningen. Hvis det sidenhen selvrettes og du ikke ønsker at tælle det som en fejl, klikker du blot på ordet igen, så den røde farve forsvinder.
 • Når du har hørt en side eller hele læsningen igennem, kan du give en hurtig kode eller tage mere detaljerede noter til hver fejl eller bestemte ord. Når du peger på et ord, kan du klikke på det lille plus for at åbne en tekstboks nederst til venstre på siden. [se gif]
 • Husk at sætte hak ved at læsningen er rettet, når alle fejllæsninger er markeret. Det hjælper dig med at sammenligne fejlprocenten på tværs af læsninger.

3. Notér hvad du ser og hører

 • De noter du laver i afspilningsvinduet bliver vist når du afspiller eller spoler frem til det sted i læsningen hvor de hører til.
 • For at se alle de fejlmarkerede ord og dine noter samlet, kan du gå videre til fanen ‘Analyse’ [se gif]
 • I denne fane kan du også gemme en samlet note til hele læsningen. Det kan være en god idé at skrive her hvilken fejldefinition du har brugt, og dine tanker om tekstens sværhedsgrad ift. elevens niveau.
 • Hvis du har gennemset læsningen sammen med eleven kan du også tilføje elevens egne kommentarer.
 • Overvej hvad du selv ville have glæde af at vide om denne læsning hvis du skulle starte herfra om hhv. 1, 6, 12 eller 24 måneder.

Nu har du prøvet at bruge programmets analyseværktøjer på elevens læsning. I næste skridt lærer du at arbejde med planlagte læsninger for én og flere elever.