Skip links

Mig & Eleven

Her kan du lære at bruge EyeJustRead sammen med en elev.

Formål

Du kan planlægge flere læsninger ad gangen, for både én og flere elever. Når du planlægger flere læsninger i samme bog, kan du sikre dig at du kan sammenligne resultaterne, fx. for en hel klasse eller hvis du vil se hvor meget en enkelt elev flytter sig på et halvt år.

Når du vil sammenligne flere elever, er det vigtigt at bruge en bog som ingen af eleverne har læst før.

Det skal du bruge

 • Dette og næste skridt i vejledningen antager at to elever har mulighed for at gennemføre den samme 2×2 min gentaget læsning.

1. Opret en læsegruppe

Hver gang du vil planlægge præcis samme læsning for flere elever, er det nemmest først at tilføje eleverne til den samme læsegruppe. På den måde skal du kun planlægge læsningen én gang for hele læsegruppen, og du kan nemt se hvem der mangler at gennemføre læsningen.
 • Læsegrupper tillader dig at planlægge den samme læsning for flere elever ad gangen. De gør det også nemmere at følge en bestemt gruppes udvikling i et samlet billede.
 • Gå til fanen Læsegrupper, tryk på plusset for at oprette en ny gruppe og vælg hvilke elever der skal tilknyttes. [Se gif]
 • Det er en god idé at give gruppen et navn og beskrivelse som hjælper med at huske hvad formålet med den konkrete gruppe er.
 • Ved at klikke dig ind i en læsegruppe kan du se gruppens planlagte læsninger. For hver læsning kan du se hvem der mangler at gennemføre læsningen og evt. fritage elever enkeltvis.

2. Planlæg en gentaget læsning

 • Du planlægger læsninger for en læsegruppe ved at klikke på gruppen i oversigten og fortsætte som når du planlægger en gentaget læsning for en enkelt elev. (Se hvordan her)
 • Planlæg fx. at læse to gange to minutter i en bog på et let udfordrende niveau for gruppen. Vejledningen her antager at to elever i læsegruppen har mulighed for at gennemføre den gentagne læsning.

3. Optag flere læsninger i træk

Hvis du vil bruge præcis den samme tekst til at måle progression, bør der gå 6 måneder før der gentestes. Hvis du vil følge en elevs udvikling over kortere tid, kan eleven fx. læse videre i stedet for forfra i den samme bog.

Idé: Det er bedre at bruge et par forskellige bøger som test-bøger til den samme elev på én gang end at lave længere læsninger i samme bog. Det gør det nemmere at opdage om elevens målte udvikling er stabil over flere bøger (mere pålidelig måling), eller bare følger variationen i en enkelt bogs sværhedsgrad (mindre pålidelig måling).

 • Lad eleverne gennemføre begge læsninger lige i træk.
 • Spørg ind til om eleverne selv lagde mærke til nogle forskelle i deres egen læsning (var det fx. hurtigere eller langsommere, kedeligere eller mere spændende, nemmere eller sværere?)
 • Skriv evt. elevernes svar som generelle noter til læsning nummer to, så du senere kan sammenligne deres svar med dine egne analyser. [Se gif]
 • Det er forventet at repetitionen giver øget læsehastighed og færre læsefejl da både tekstens handling og nogle formuleringer bliver husket. Gentaget læsning kan derfor bl.a. bruges som en måde at give eleven konkret erfaring med en hurtigere, sikrere læsning.

4. Markŕ fejllæsninger i gentagne læsninger

Du kan du vælge at lave en hurtig fejlmarkering uden at tage andre noter eller angive detaljerede fejlkategorier. 

 • Afspil læsningerne og markér fejllæsninger. (Se hvordan her)
  Markér læsningerne som rettet.
 • Det kan være interessant for eleverne selv at se og høre (noget af) begge læsninger. Mange elever har nemmere ved at reflektere over deres egen læsning når de får mulighed for at pege på de konkrete optagelser. Du kan skjule dine fejlmarkeringer under afspilningen. Tilføj evt. elevens egne kommentarer til hvad der ændrede sig som noter til læsningen.

Nu har du prøvet at arbejde med planlagte læsninger for én og flere elever. I næste skridt kan du danne dig et hurtigt overblik over flere læsninger af en eller flere elever.