Skip links

Mig & Eleverne

Her får du ideer til at bruge EyeJustRead med en større gruppe elever

Formål

At kunne følge elevgruppens læsning på afstand.

Når eleverne selv kan logge ind og læse i EyeJustRead, kan gruppen screenes og følges over tid. Du kan fx. planlægge tilbagevendende fælles læsninger og lade eleverne læse på egen hånd i EyeJustRead i forbindelse med læsekurser, læsebånd e.l.

Du kan også give hjemmelærere sparring til enkelte elever, ved at lade eleverne optage læsninger som I efterfølgende kan gennemgå sammen.

Det skal du bruge

  • Elever er oprettet i EyeJustRead og kan bruge programmet på egen hånd.

1. Vælg en fælles bog og planlæg samme læsning for hele gruppen

  • Tilføj eleverne til samme læsegruppe
  • Opret en kort læsning for alle, som starter forfra i bogen.

Under den planlagte læsning kan du følge med i hvem der har gennemført og evt. fritage enkelte elever i gruppen.

2. Identificér elever i vanskeligheder eller følg op på konkrete bekymringer

  • Læsninger der falder langt ved siden af deres gruppe, er altid vigtige at høre igennem. De kan være i læsevanskeligheder eller have misforstået opgaven.
  • Hvis hjemmelæreren eller forældre udtrykker særlig bekymring, kan tidligere screeninger bruges til at forfølge disse bekymringer.
  • Når der ligger flere screeninger, kan elevernes udvikling som gruppe følges over tid.

3. Giv sparring til elever i læsevanskeligheder

  • Hvis en læsning er påfaldende og det ikke skyldes at eleven misforstod opgaven, kan du lytte optagelsen igennem grundigt.
  • Vurder elevens konkrete færdigheder og strategier og beskriv hvad du observerer.
  • Giv lærer/forældre sparring på hvad du vurderer eleven har brug for fremadrettet og evt. næste skridt.

Nu har du set hvordan en gruppe elever kan følges på afstand. I næste skridt får du inspiration til hvordan en gruppe elever kan arbejde med deres egen optagede læsning.