Skip links

Mig & Eleverne

Her får du ideer til at bruge EyeJustRead med en større gruppe elever

Formål

At udforske hvad læsere kan huske og fortælle om deres egen læseproces, både med og uden afspilning.

At udvikle og aktivere elevernes bevidsthed om egen læsning, ved at gennemgå flere læsninger sammen med en gruppe af elever der har læst samme tekst.

At udvikle et fælles sprog om læsning med udgangspunkt i oplæsningsteknik.

Det skal du bruge

 • En mindre elevgruppe der kan gennemføre samme læsning i EyeJustRead og arbejde sammen i umiddelbar forlængelse af læsningen.

1. Planlæg og gennemfør samme korte læsning i hele gruppen

 • Planlæg en kort læsning for hele gruppen (fx. 1-2 sider).

Afhængig af elevernes niveau, indbyrdes relation og gruppens størrelse, kan du vælge om eleverne skal kende teksten i forvejen. Du kan fx. afspille din egen oplæsning eller lade eleverne læse teksten selv inden de gennemfører læsningen i EyeJustRead.

 • Sørg for at eleverne ved at deres læsning skal spilles som oplæsning for hele gruppen.
 • Tal eventuelt sammen i gruppen om teknikker til oplæsning, gerne med udgangspunkt i din egen optagede læsning.
 • Lad alle elever gennemføre læsningen på egen hånd.
 • Bed alle elever om at notere hvad de kan huske lige bagefter. Hvad gik godt og hvad gik skidt, med deres egne ord.

Hvis I arbejder med nogle bestemte begreber eller tekniker til oplæsning, kan du bruge listen af dem som et notatark hvor eleven kan reflektere over sin læsning i forhold til hvert begreb/teknik.

2. Lyt sammen til gruppens oplæsninger.

 • Afspil alle oplæsningerne uden at stoppe op undervejs eller imellem.
 • Bed eleverne holde øje med god oplæsningsteknik mens du afspiller læsningerne og notere mindst ét tidspunkt med et godt eksempel til hver læsning.
 • Den elev der har lavet en læsning skal prøve at lægge mærke til tidspunkter der er eksempler på det de huskede og noterede om læsningen og tidspunkter hvor der skete noget de ikke selv huskede bagefter.
 • Når alle læsningerne er hørt og der er taget noter, kan hver elev kort præsentere eller interviewes om deres egen læsning og det de selv har noteret ved at spole, afspille og kommentere. Resten af gruppen kan herefter udpege og kommentere punkterne de har noteret til den læsning.

3. Lav en fælles liste af gode råd til oplæsning

 • Indsaml og diskutér forslag til hvordan de fælles erfaringer kan bruges til oplæsning.
 • Skriv og del de bedste forslag til oplæsningsteknikker sammen til en fælles liste med gode råd til oplæsning.
 • Tal eventuelt om hvordan I kan afprøve om teknikkerne virker.

Nu har eleverne en delt erfaring og sprog om oplæsning, som kan bruges til at arbejde selvstændigt videre med specifikke teknikker og færdigheder i læsning.