Skip links

Mig selv

Her kan du arbejde med EyeJustRead på egen hånd.

Formål

Med din lærerprofil har du mulighed for at bruge dig selv som test-elev.

Du kan vælge bøger, planlægge og gennemføre læsninger som om du selv var en elev.

Det kan du bruge både når du vil lære nye funktioner at kende og når du har brug for at vise andre hvordan programmet virker.

Det skal du bruge

 • EyeJustRead skal være installeret og eyetrackeren tilsluttet.
 • Du skal være logget ind i EyeJustRead som lærer.

1. Vælg bøger

Tryk på øjet øverst til venstre i EyeJustRead for at få adgang til at læse som elev.
 • Brug filtre og sorteringsmuligheder for at finde bestemte bøger i bogvælgeren.
 • Når du opretter en elev kan du markere flere bøger i bogvælgeren. Disse bøger kan eleven vælge imellem når der ikke er planlagt andet. Dette er elevens profil som du altid har mulighed for at ændre på.
 • Når du planlægger en enkelt læsning skal du vælge en enkelt bog.
 • Ved at vælge en bestemt startside og et bestemt stykke tid eller et bestemt antal ord, kan du sikre dig at optagelsen bliver så kort og præcist afgrænset at den er overskuelig at analysere i sin helhed.
 • Hvis du vælger at eleven må bruge en eller flere hjælpestrategier, er det en god idé at vise eleven hvordan man kan klikke på ordene for at få adgang til hjælpen.

 

2. Læs som elev

 • Sæt dig i en behagelig stilling lige ud for skærmen før du kalibrerer eyetrackeren. Jo mere du flytter dig under hele læsningen, jo mindre præcis bliver optagelsen af øjenbevægelser.
 • Klik på forsiden af den bog du vil læse i.
 • EyeJustRead optager både øjenbevægelser med eyetrackeren og lyd med mikrofonen, så husk at læse højt så du kan analysere dine læsestrategier senere.
 • Du kan bladre i bogen med piletasterne, ved at klikke på pilen nederst på siden med musen, eller ved bare at kigge på pilen i lidt tid.
 • Hvis læsningen er tidsbegrænset, kan du få vist et lille ur ved at kigge mod øverste højre hjørne af skærmen. Nedtællingen er på pause når du kigger væk fra teksten i flere sekunder.
 • Hvis læsningen er begrænset til et antal ord, tælles kun de sete ord. Dvs. at ord som du er bladret forbi uden at se på dem ikke tæller med.
 • Når du har læst det planlagte stykke tid eller antal ord, bliver læsningen stoppet næste gang du forsøger at bladre videre.
 • Læsningen kan også stoppe når du bladrer forbi sidste side i bogen eller ved at klikke på logoet i øverste venstre hjørne og vælge afslut.

3. Se din egen læsning

 • Vælg den læsning du vil se i oversigten over dine læsninger.
 • Se nedenfor hvordan du afspiller og navigerer i en optaget læsning.
 • Du kan afspille læsningen som en video med lyd. Øjnenes bevægelser vises som et bevægeligt spor af de seneste to sekunders fikseringer. Cirklernes centrum viser fikseringens placering og størrelsen viser hvor længe fikseringen varede.
 • Du kan spole frem og tilbage ved at flytte tidsmarkøren nederst på skærmen med musen. Du kan hurtigt navigere til en bestemt side ved at klikke på tallene over tidsbjælken.

Nu har du prøvet at optage en læsning som en elev og set den afspillet i EyeJustRead. I næste skridt lærer du at bruge programmets analyseværktøjer på din egen læsning.