Skip links

Mig selv

Her kan du arbejde med EyeJustRead på egen hånd.

Formål

Når du har optaget en læsning kan du begynde at analysere den.

Hvis du gerne vil arbejde med en bestemt metode, er det en god idé først at få et overblik over hvad EyeJustRead kan, så du kan skræddersy dit eget flow til dine konkrete analysebehov.

Det skal du bruge

 • Du skal være logget ind i EyeJustRead som lærer.
 • Du skal kunne afspille en læsning du har optaget. (Se hvordan her)

1. Brug opmærksomhedspunkter

Vælg en læsning og gå til afspilning.
 • Der er en håndfuld øjenbevægelsesmønstre som bliver vist automatisk i EyeJustRead. Det gælder fx. meget lange fikseringer og lange kig på billeder. Slå visningen af opmærksomhedspunkter til og fra i venstre side af skærmen. [se gif nedenfor]
 • Hvis mønstrene optræder i læsningen kan du bruge tidslinien nederst til at finde og afspille eksempler.
 • Ved at afspille læsningen lige rundt om et opmærksomhedspunkt, kan du opdage tegn på både effektiv eller begrænsende brug af læsestrategier.

Eksempel 1: Sidste ord på linien er ikke blevet fikseret:

  • Hvis læseren læste alle ordene højt, er det tegn på et godt flow, hvor forudsigelse og perifert syn arbejder godt sammen og sparer læseren tid.
  • Hvis læseren læste et andet ord eller intet ord, kan det tyde på at elevens læseforståelse eller opmærksomhed ikke kan følge med læsetempoet.

Eksempel 2: Der er kigget længe på et billede.

  • Hvis læseren læser den omgivende tekst korrekt, kan billedkig være tegn på at læseren bruger billedet til at kontrollere og styrke sin læseforståelse
  • Hvis læseren læser forkert efter at have søgt efter ledetråde i billedet kan det tyde på at læserens lyderingsstrategi er for usikker.

2. Markér fejllæste ord

 • Du kan bladre i bogen med piletasterne, ved at klikke på pilen nederst på siden med musen, eller ved bare at kigge på pilen i lidt tid.I afspilningsvinduet kan du markere et ord som fejllæst ved at trykke på ordet. Ord du har markeret som fejllæste vises med rød skrift i stedet for sort skrift.
 • Vær opmærksom på at forskellige undervisningsmetoder bruger forskellige definitioner af læsefejl. Running Record og Hogrefes tekstlæseprøver har fx præcise definitioner, og det kan være en god idé at notere hvilken definition du bruger når du retter i EyeJustRead.

Det er vigtigt både at bruge den samme definition af læsefejl og at rette hele læsningen i alle de læsninger hvor du gerne vil kunne sammenligne fejlprocenten!

 • Når du har markeret alle fejllæsninger, er det en god idé at sætte hak ved at læsningen er rettet. Det betyder at fejlprocenten er retvisende i senere analyser.

3. Tag noter under og efter læsningen

 • Når du peger på et ord, kan du tilføje en note til ordet ved at klikke på det lille plus ved ordet.
 • Dine egne noter vises også med et ikon på tidslinien nederst, så det er let at springe til de steder du har fokuseret på i din analyse.
 • Brug tekstfeltet i nederste venstre hjørne til at tage noter der knytter sig til et konkret sted i læsningen [se gif nedenfor].
 • Efter afspilningen kan du gå til fanen ‘Analyse’.
 • Under den detaljerede analyse af læsehastighed vises både de ord du har markeret fejllæst og dine noter i en samlet liste. Her har du også mulighed for at tilføje generelle noter til hele læsningen [se gif nedenfor].

Nu har du prøvet bruge nogle af programmets analyseværktøjer på din egen læsning. I de næste skridt kan du prøve at lave gentaget læsning og bagefter sammenligne forskellige læsninger.