Skip links

Mig selv

Her kan du arbejde med EyeJustRead på egen hånd.

Formål

EyeJustRead giver dig mulighed for at følge en læsers udvikling over tid og for at sammenligne flere læsere der har gennemført sammenlignelige læsninger.

Analysescenarierne i programmet kategoriserer læsninger efter læsehastighed, fejlprocent og lix. Kategorierne følger publicerede standarder for højtlæsning.

Analyserne er beregnet til at skabe løbende overblik – fx. over hvor der er brug for at fortsætte med videre udredning og testning.

Det skal du bruge

 • Du skal være logget ind i EyeJustRead som lærer.
 • Optagelser af mindst to læsninger, gerne flere og gerne i flere bøger.

1. Se udvikling i hastighed og fejlprocent

Bemærk: Fejlprocenten udregnes som antal fejlmarkerede ord divideret med antal læste ord. Hvis du ikke har rettet læsningen endnu eller ikke rettet den færdig, bliver fejlprocenten kunstigt lav.
 • Vælg fanebladet ‘Analyse’ i oversigten over dine egne læsninger.

 • Det første scenarie er ‘Hastighed og fejlprocent’.
 • Diagrammet viser hver læsning som en prik. Hvis du ikke har markeret nogle læsefejl, vil alle prikkerne ligge på den lodrette akse.
 • Du kan sortere de læsninger fra der ikke er rettet igennem, ved at sætte hak ved ‘Kun rettede’ ca. midt i højre kolonne.
 • Hvis du har læst bøger med meget forskellig hastighed og sværhedsgrad, kan du filtrere i hvilke læsninger der skal vises.
 • Du kan få mere information om de enkelte kategorier ved at slå hjælpetekster til.
 • Det gør du ved at klikke på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne og derefter pege på spørgsmålstegnet ved hver kategori.
 • Kategoriernes grænser er fastlagt efter kategorierne i Hogrefe’s Individuel Læseundersøgelse (1991) der er normeret på 3.-7. klassetrin med tekster på lix 9-26.

2. Er sværhedsgraden passende?

Bemærk: Lix er et upræcist mål for en teksts sværhedsgrad, så vurder også fagligt om en bog er alderssvarende.
 • Vælg det andet scenarie, øverst til venstre: ‘Hastighed og lix’.
 • Sæt hak ved ‘Vis områder’ nederst til venstre for at se anbefalede klassetrin for hvert lix-område.
 • Fra slutningen af 2. klasse er den forventede læsehastighed ca. 100 ord pr. minut for oplæsning af alderssvarende børnelitteratur. Hvis eleven kan læse op med denne hastighed og ganske få fejl, er teksten altså ikke for svær (kilde: Pøhler og Sørensen, Nationale test og anden evaluering af elevens læsning. Dafolo, 2010)
 • Husk at hvis en læsning har en påfaldende høj eller lav læsehastighed, kan du gå direkte til afspilningen af læsningen ved at klikke på datapunktet. Her kan du fx. undersøge om hastigheden varierer meget i selve læsningen ved at gå til fanen ‘Analyse’ hvor du kan se hastigheden beregnet for hvert halve minut af læsningen.

3. Afgræns en analyse til sammenlignelige læsninger

Bemærk: Det er kun dig der kan afgøre hvilke læsninger der er sammenlignelige! Det er vigtigt at du indstiller diagrammet så det kun viser den data du ønsker at sammenligne fordi vi psykologisk nemt bliver påvirket af helhedsindtrykket når vi skal vurdere hvad der er ‘typisk’ eller ‘påfaldende’.
 • Når du vil sammenligne flere elever, kan du finde begge scenarier direkte fra overblikket over alle elever ved at gå til fanen ‘Analyse’
 • Beslut hvilke elever, hvilke læsninger eller hvilken periode du vil fokusere på og indstil filtrene til venstre så kun denne data vises. [se gif]
 • Du kan tænde og slukke for elever fra enkelte klasser i listen til højre. [se gif]
 • Kontrollér at du kun ser på rettede læsninger når du sammenligner fejlprocenter. [se gif]

 

 • Hvis eleverne har læst mere end én gang, er deres placering et gennemsnit af alle læsninger. Du kan se en enkelt elevs forskellige læsninger i forhold til resten af elevernes gennemsnitsplacering ved at pege på eleven [se gif]

Nu kan du bruge to analysescenarier til at få overblik over større mængder læsedata. Fortsæt med at udforske hvordan du bruger EyeJustRead sammen med andre.