Skip links

Mig & Eleven

Her kan du lære at bruge EyeJustRead sammen med en elev.

Formål

EyeJustRead giver dig mulighed for at følge en læsers udvikling over tid og for at sammenligne flere læsere der har gennemført sammenlignelige læsninger.

Analysescenarierne i programmet kategoriserer læsninger efter læsehastighed, fejlprocent og lix. Kategorierne følger publicerede standarder for højtlæsning.

Analyserne er beregnet til at skabe løbende overblik – fx. over hvor der er brug for at fortsætte med videre udredning og testning.

Det skal du bruge

 • Dette skridt antager at 2 elever i en læsegruppe har gennemført den samme gentagede læsning.
 • At evt. læsefejl er blevet markeret i alle fire læsninger så du kan stole på de beregnede fejlprocenter.

1. Afgræns analysen til sammenlignelige læsninger

Selvom du har fulgt vejledningen hertil, kan der være andre faktorer der gør at læsningerne ikke er sammenlignelige. Fx. er elever der er sultne, trætte, kede af det eller bange for at blive testet altid i risiko for at blive bedømt forkert. Når du gerne vil sammenligne to målinger i EyeJustRead, er det lige så vigtigt som i en standardiseret test at instruktionen, muligheden for hjælp, osv. er ens for de læsninger du sammenligner.
 • Under fanen ‘Analyse’ kan du vælge den relevante læsegruppe i kolonnen til venstre.
 • Kontroller at du kun viser rettede læsninger for at sikre at fejlprocenterne er pålidelige.
 • Angiv det tidsrum du gerne vil se på, så du ved hvilket grundlag elevernes gennemsnit afspejler.
 • Du kan få vist elevernes navne og diagrammets kategorier enkeltvis ved at pege på dem eller på en gang ved at slå det til i oversigten til venstre.
 • Hvis du er i tvivl om hvilke læsninger der tæller med i en elevs gennemsnit, kan du pege på eleven og se de enkelte læsningers placering i diagrammet. [se gif nedenfor]
 • Hvis du har optaget og rettet to elevers gentagne læsning, har du nu en markering for hver elev, som hver er et gennemsnit af to læsninger.

2. Se om sværhedsgraden er alderssvarende

Kategorierne i scenariet ‘Hastighed og lix’ er vejledende, fordi lix er et upræcist mål for teksters sværhedsgrad. Kategorierne afspejler at fra slutningen af 2. klasse er den forventede læsehastighed ca. 100 ord pr. minut for oplæsning af alderssvarende børnelitteratur. Hvis eleven kan læse op med denne hastighed og ganske få fejl, er teksten altså ikke for svær. (kilde: Pøhler og Sørensen, Nationale test og anden evaluering af elevens læsning. Dafolo, 2010)
 • Vælg scenariet ‘Hastighed og lix’ og kontroller at afgrænsningerne svarer til de læsninger du ønsker at sammenligne.
 • Når du ser på læsninger lavet i samme bog, vil eleverne ligge på en lodret linje lige over bogens lix. Hvis eleverne ligger tæt på den vandrette linje ud for 100 ord i minuttet, er bogens lix-tal ikke for højt og du kan aflæse fra kolonnens klassetrin om sværhedsgraden også er alderssvarende.
 • Bemærk: Når du har set eleven læse langsommere end 100 ord i minuttet i tekster der er alderssvarende eller lettere, har du en indikation på at elevens læsehastighed ikke er alderssvarende.

3. Sammenlign hastighed og fejlprocent

De kategorier EyeJustRead viser i scenariet ‘Hastighed og fejlprocent’, følger kategorierne i Hogrefes Individuel Læseundersøgelse fra 1991 (normeret test af højtlæsning tilpasset 3.-7. klassetrin for udvalgte tekster med LIX 9-26 og sætninger af stigende sværhedsgrad).

Kategorierne fungerer udelukkende som en vejledende struktur i EyeJustRead. Når du bruger scenariet til at analysere sammenlignelige læsninger, giver scenariet overblik over læsefærdigheder i en elevgruppe eller en enkelt elevs læseudvikling.

 • Vælg scenariet ‘Hastighed og fejlprocent’ og kontroller at afgrænsningerne svarer til de læsninger du ønsker at sammenligne.
 • Det er en god øvelse at forholde sig til følgende spørgsmål:
  • Svarer elevernes placering i kategorier til hvad du forventede?
  • Hvordan påvirker den gentagne læsning hver elevs samlede billede?
  • Er elevernes indbyrdes placering som du forventede?
 • Hvis du vil vide mere om en kategori, kan du aktivere hjælpetekster ved at klikke på det røde spørgsmålstegn i øverste højre hjørne og herefter i den kategori du vil vide mere om. [se gif nedenfor]

Nu har du prøvet at danne et hurtigt overblik over flere læsninger. Fortsæt med at udforske hvordan du bruger EyeJustRead i flere sammenhænge.