Skip links

Mig selv

Her kan du arbejde med EyeJustRead på egen hånd.

Formål

Gentaget læsning er bl.a. en effektiv måde at give en elev en fornemmelse af hvordan det er at læse mere flydende. Optagelserne er gode at bruge sammen med elever som ofte selv kan sætte vigtige ord på hvad der skete, når de ser og hører deres læsning afspillet.

Prøv selv at gennemføre en af de gentagne læsninger med en konkret læsestrategi.

Det skal du bruge

 • Du skal være logget ind i EyeJustRead som lærer.
 • Eyetrackeren skal være forbundet.

1. Planlæg gentaget læsning

Du kan planlægge en læsning for en enkelt elev eller for en gruppe af elever ad gangen ved at tilføje læsninger fra en elevs eller en læsegruppes oversigtsside.
 • Gå til oversigtssiden for din egen test-elev og vælg Tilføj læsning [se nedenfor]

 

 • Giv læsningen et navn og vælg ‘Flere læsninger’
 • ‘Gentaget læsning’ er valgt som standard.
 • Vælg at læsningen skal gentages 3 gange og starte på side 1.
 • På næste side skal du vælge en bog. Du kan hurtigt bladre i en bog ved at klikke på dens titel.
 • Gå til næste side og slå alle typer hjælp til. Hjælpen aktiveres under læsningen ved at klikke på et ord.
 • Vælg til sidst hvor langt der skal læses. Du kan vælge et antal ord eller et antal minutter. Vælg antal ord og skriv 200.
 • Når du trykker på Gem dukker den planlagte læsning op på læseplanen.

2. Optag flere læsninger i træk

Det kan være svært at huske at bruge en aktiv læsestrategi!
 • Gå til ‘Læs som elev’
 • Vælg en læsestrategi du aktivt vil prøve at bruge. Skriv et par stikord om hvordan du forventer at strategien kan ses og høres i læsningen.
 • Gennemfør de 3 læsninger både med og uden din valgte strategi og prøv også at bruge læsehjælpen mindst én gang. Husk at læse højt.

3. Sammenlign dine egne læsninger

EyeJustRead tager højde for øjenbevægelser og medregner kun dit fokus på teksten. Det betyder at den gennemførte læsning ikke altid rammer den planlagte sluttid eller antal ord helt præcist.
 • I oversigten over dine egne læsninger kan du nu se hvor mange ord og hvor længe du har læst hver gang.
 • Ret læsningerne igennem for læsefejl og læg mærke til om du kan se og høre forskel på dine egne læsestrategier. Kan du beskrive de forskelle du har observeret? Svarer det til hvad du forventede?
 • Under fanebladet ‘Overblik’ [se ovenfor] kan du se de enkelte læsninger i et diagram, sorteret kronologisk.
 • Søjlerne viser omfanget af hver læsning (antal ord). Gentagne læsninger med et fast antal ord vil være lige høje.
 • Linien følger læsehastigheden (sete ord per minut). Hastigheden vil oftest stige for hver gentagelse. Hvis du har læst på en uvant måde, kan det dog have påvirket hastigheden meget.
 • Ordlisterne under diagrammet viser dine længste fikseringer og de ord du har fejllæst flest gange på tværs af alle dine læsninger. Ved at klikke på et fejllæst ord i listen, kan du få vist en sammenklipning af de konkrete fejllæsninger.

Nu har du prøvet lave gentaget læsning og sammenlignet forskellige læsestrategier. I næste skridt lærer du at bruge to analysescenarier som kan give overblik over større mængder læsedata.